Για την πλοήγηση


Γηροκόμοι - Νοσηλευτές


Το γραφείο ευρέσεως εργασίας Ι.Γ.Ε.Ε Οικία Φροντίδα, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, δραστηριοποιείται στην εύρεση υπεύθυνων και έμπιστων ατόμων, που αναλαμβάνουν την φροντίδα των αγαπημένων σας ηλικιωμένων ανθρώπων.

Οι γηροκόμοι – νοσηλευτές που σας συστήνει το γραφείο μας φροντίζουν με ευθύνη και σεβασμό τους ηλικιωμένους ή τους ασθενείς συγγενείς σας και τους παρέχουν την ασφάλεια που χρειάζονται, προσφέροντάς τους βοήθεια όσο αφορά στη λήψη των φαρμάκων τους, καθώς και στην τακτοποίηση των οικιακών και άλλων εργασιών τους.

Βασισμένοι πάντα στην πείρα μας όσο αφορά στην επιλογή προσωπικού που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, οι γηροκόμοι – νοσηλευτές που επιλέγουμε στο γραφείο μας Ι.Γ.Ε.Ε Οικία Φροντίδα, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, είναι άτομα εμπιστοσύνης, έτοιμα να σας προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.